Förtrollade ting

Skogen är förtrollad plats. Den existerade långt innan vetenskapsmän och historieskrivare upptäckte att magi inte fanns. Mellan trädstammarna, under rötterna och i grantopparna finns det saker som inte går att förklara med logik, förnuft eller matematiska formler. De märkligaste och mest förunderliga av dessa är de förtrollade tingen.

Varje förtrollat ting är unikt. Det finns inga kopior, och det går inte att göra två likadana. Varifrån tingen kommer och vem som tillverkat dem är oftast ett mysterium. Vissa föremål, så som De tre sjungande löven, har existerat så länge som skogen funnits. Andra är skapade av mäktiga besvärjare (till exempel Vindens kappa) eller uråldriga väsen och andar (Skogens horn är ett sådant). Slutligen finns det vissa ting som utan förklaring visar sig ha magiska egenskaper – ofta till deras ägares sorg (bland annat Den röda björnfällen och Smedens hammare).

Gemensamt för alla förtrollade ting är att de inte bara är livlösa föremål. De har alla en egen vilja, eller är skapade för ett syfte. Om de används mot sin natur så kommer det att gå illa för bäraren. Skogens horn vill till exempel alltid värna om livet, och om det används för att dräpa och skada så kommer det till slut vända sig mot sin bärare.

Och ve den som försöker stoppa Den vandrande staven.

In i skogen

För länge sedan – långt innan vikingarna och romarriket, ja till och med innan dinosaurierna – var hela världen täckt av träd. Från öst till väst och norr till söder sträckte sig en enorm skog, och ingen hade någonsin sett dess slut. I skogen bodde ett folk som historien har glömt bort, ett människosläkte som levde under de väldiga trädens grenar och försökte samsas med skogens andra invånare. De var inte riktigt lika de människor som lever i dag. De var mindre, snabbare och starkare, och levde närmre naturen än något folk senare.

Människorna – jag kommer att kalla dem så, för de hade inget namn på sig själva – levde på jakt, fiske och allt det som skogen bjöd på. Vissa få odlade en plätt mark, eller födde upp boskap så gott de kunde. De bodde ofta i små byar, en handfull hus ihopkurade tillsammans för skydd, för på den tiden fick man vara försiktig. Skogen var inte en vänlig plats. Mellan stammarna smög både kända och okända vilddjur, och på de få stigarna som slingrade sig mellan människornas hem väntade stråtrövare och nidgärningsmän i bakhåll. Och den som irrade sig för djupt in i skogen riskerade att stöta på Skuggfolket, och då kunde varken människa, djur eller ande rädda en.

Det är i denna värld som du träder in. Du tar rollen som en av dessa forntida människor för att utforska skogens mysterier. Du kan vara en stigfinnare som vandrar i skogens tätaste mörker, en besvärjare som formar trädens livskraft med sin vilja, en stolt jägare som är beundrad av alla, eller en vapenvigd krigare som skyddar sin lilla del av skogen mot fara.

Bara din fantasi sätter gränserna för vad som finns i skogen.