Piruett

Science fiction, fantasy och allmäna nörderier – sedan 2007

unga vuxna

  • Unga vuxna?

    Jag har väl principiellt inget emot att läsa böcker för unga vuxna, men det blir inte av så ofta. Senast ut var nog Miévilles Un-lun-dun. När jag jobbade på bibliotek hängde jag däremot ofta vid unga vuxna-hyllan, för det var där all fantasy stod. Oavsett vad. Var det fantasy: swoosh upp på unga vuxna-hyllan.