Piruett

Science fiction, fantasy och allmäna nörderier – sedan 2007

resor

 • När jag tar med sig en guidebok på en resa finns det ett par saker som jag förväntar mig. Till exempel:

  • Att platserna som beskrivs ska finnas utmärkta på kartorna i boken.
  • Att det ska finnas beskrivningar på hur man tar sig till dessa platser.
  • Att det ska gå att navigera efter kartorna — exempelvis genom att gatnamnen finns utskrivna.
  • Att det ska vara lätt att hitta i boken.
  • Att åtminstone en bokhandel finns med i ”Shopping”-kapitlet.

  Fodor’s guide to Israel lever inte upp till någon av dessa förväntningar. Den har faktiskt så många brister att den är till mer skada än nytta. Det enda boken faktiskt lyckas med är att rekommendera bra restauranger. Men eftersom men inte får reda på hur man hittar till dem så blir det bara ytterligare ett irritationsmoment.