Vilken är din pseudonym?

Jeff Vandermeer uppmanar alla att välja sina författarpseudonymer enligt följande:

(1) Use the first name of your favorite writer as your first name.
(2) Use the name of your first pet as your middle name or for your middle initial (if your pet had a separate last name…you’re a freak).
(3) Use the first or last name of your favorite character in fiction–your choice–as your last name.

När ni i framtiden läser en bok av GEORGE F. VIMES så vet ni att det är jag.