Ett vanligt gäng murder-hobos

Jag är en mycket inaktiv spelare i en Hârnmaster-kampanj. Spelledaren, Mattias, är av det mer ambitiösa slaget och har vid minst ett tillfälle kallats för ”en all inclusive-SL”.

Mattias senaste tilltag var att kontakta Richard Luschek, som gjort typ alla illustrationer till Hârnmaster genom åren, och låta honom illustrera rollpersonerna. Resultatet:

murderhobos
Klicka för större.

Från vänster:

  • Gorlin Enarm – min rollperson! En enarmad hamnarbetare gone äventyrare.
  • Hali – silverhårig vilding som låter andarna vägleda henne in i de främmande landen i söder bortom det oändliga träsket.
  • Vyrbin av Barwyn – rättrådigt hyrsvärd med stort patos och en något naiv inställning till världen.
  • Bardir Melasen – driven ung alkemist som fallit i onåd hos mystikergillet och nu söker upprättelse.
  • Sir Melmon Vorgaen – adelsmannen från väst som uppger sig vara härold med viktigt uppdrag.
  • Ada Vägvisaren – mångsysslaren från Golotha, Hârns smutsigaste stad – i bägge bemärkelserna.