Piruett

Science fiction, fantasy och allmäna nörderier – sedan 2007

bacon

  • För er som inte har läst något av John Scalzi kan följade länk vara upplysande: Länk

    Varning: Bilden kan väcka anstöt hos folk som inte gillar bacon. Eller katter.