Piruett

Science fiction, fantasy och allmäna nörderier – sedan 2007

Bry er inte om det här, jag bara testar hur det ser ut

Sjung, o gudinna, om vreden som brann hos Peliden Achilles
olycksdiger, till tusende kval för achaiernas söner,
och som till Hades en mängd af behjärtade krigaresjälar
störtade ned och lät hjältarnes lik för hundar och fåglar
blifa på marken till rof – det skedde, som Zeus ju det ville –,
allt från den stund, då de började först att sig tvistande söndra,
Atreus’ son, härskarornas drott, och den ädle Achilles.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *